Categorieën

Servicevoorwaarden

01 - Uitgevers en contact gegevens 

Deze website is een uitgave van:

Business & Events Organization
Naamloze vennootschap

Hoofdkantoor :

Boulevard d’Avroy 254/1
4000 Luik 

Credit Website:

iMust
Chaussée de Heusy, 225
4800 Verviers - Belgie
32 87 22 41 19
info@imust.be 

02 - Website terms

Uw gebruik en/of raadpleging van deze site is automatisch en onvoorwaardelijk onderworpen aan de algemene voorwaarden voor toegang en gebruik van deze en alle toepasselijke wetten. 

Business & Events Organization behoudt zich het recht op elk moment deze gebruiksvoorwaarden te veranderen zonder voorafgaande kennisgeving. Wij raden u aan ze regelmatig te controleren. 

03 - Verantwoordelijkheid 

De redactie streeft ernaar de toegang tot de site RACB SHOP 24uur op 24, 7 dagen op 7, behalve in geval van overmacht of een gebeurtenis buiten de controle van Business & Events Organization.

In het algemeen, Business & Events Organization kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele technische problemen, die de verdeling van zijn site zou beïnvloeden.

Business & Events Organization behoudt zich het recht te wijzigen of stoppen tijdelijk of permanent, geheel of gedeeltelijk van de site zonder opzegging of vergoeding. 

Business & Events Organization kan echter niet de juistheid en de volledigheid van dergelijke informatie garanderen. Informatie en/of documenten kunnen technische onjuistheden en typfouten bevatten. Business & Events Organization behoudt zich het recht deze onjuistheden te verbeteren zodra er zich van vergewissen. 

Business & Events Organization kan in geen geval aansprakelijk naar u of een derde partij gesteld worden voor een wijziging, onderbreking, opschorting of stopzetting van de site. 

Business & Events Organization vertegenwoordigt, garandeert, ondersteunt, bezit geen verantwoordelijkheid naar externe sites waarvoor er mogelijk links van deze site bestaan of vice-versa. Elke externe site die u via een hyperlink van deze site kunt bezoeken is buiten de controle van Business & Events Organization en bezoek ervan is geheel op eigen risico. 

De verantwoordelijkheid van Business & Events Organization kan niet aangewend worden in geval van gehele of gedeeltelijke hacking van de website en schade die piraterij zou kunnen leiden tot u of een derde partij. 

04 - Intellectuele eigendom 

Het gebruik van deze site geeft geen intellectueel eigendomrecht aan de gebruiker van deze inhoud, die het exclusief eigendom van Business & Events Organization blijft.

Alle teksten, foto’s, video’s, gegevens, affiches, logo’s, merken en andere elementen weergegeven op de website zijn voorbehouden en beschermd door het merkenrecht en/of auteursrecht en/of enige andere bepaling van kracht die toepasselijke zou zijn betreffende de intellectuele eigendom. 

Daarbij, is het gereserveerd alleen voor privé-gebruik. Ieder ander gebruik wordt beschouwd als inbreuk en/of schending van het merkenrecht en/of handelsmerken en/of auteursrecht en/of andere bepalingen die toepasselijke zouden zijn. 

Het is dus verboden te reproduceren, uitdelen, verkopen, wijzigen in het geheel of gedeeltelijk van de items die op de site geproduceerd worden zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van Business & Events Organization. 

05 - Cookies 

Een cookie is een klein tekstbestand geregistreerd door een website op uw harde schijf. Ze schaden niet uw computer en bevatten geen virussen. Cookies van onze webpagina verzamelen geen persoonlijke gegevens. Op elk moment kunt u het gebruik van cookies uitschakelen via de instellingen van uw browser. Deze informatie blijft voor 30 dagen op uw computer. 

06 - In het bijzonder

De informatie verzameld door de controller met inbegrip van namen, adressen en telefoonnummers die u ons communiceert kunnen door Business & Events Organization worden gecodeerd in computerbestanden. Deze informatie kan verwerkt worden door Business & Events Organization voor het beheer van de relatie met de gebruikers, bezoekers en lezers. Deze gegevens kunnen gebruikt worden voor public relations, tenzij schriftelijk bezwaar van uw kant.

U hebt het recht uw persoonlijke gegevens te raadplegen en gratis te veranderen als ze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn.

Mensen die van dit recht willen genieten kunnen zich richten tot de Secretariaat van Business & Events Organization, Boulevard d’Avroy 254/1, 4000 Luik. Ze moeten een schriftelijke verzoek, gedateerd en ondertekend, vergezeld van een kopie van beide zijden van de identiteitskaart.

Degenen die willen kunnen ook aanvullende informatie over de wetgeving te verkrijgen op grond van de bescherming van de persoonsgegevens, aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke Levenssfeer, Hoogstraat  139, 1000 Brussel. 

07 - Contact informatie

Business & Events Organization
Boulevard d’Avroy 254/1
4000 Luik
Tel. : 080/799.777
FAX : 080/799.778